Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 30 Kasım 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 30 KASIM  2017 PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT 10.00’DA TOPLANACAK OLAN 2017 YILI KASIM AYI

OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN IV. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 30 KASIM 2017 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

 

01- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine istinaden; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2017-2019 Revize Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

 

02- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesi doğrultusunda 2017-2019 Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2018 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan, 2018 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185