Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 30 Kasım 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 30 KASIM  2016  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI KASIM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN III. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  04-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-  26.05.2016 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in 7. Maddesine istinaden, 2017-2019 Dönemi Stratejik Planının Revizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 02-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden; Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan paralelinde hazırlanan “2017 Yılı Performans Programı” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 03-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesi doğrultusunda 2015-2019 dönemi Stratejik Plan ve 2017 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan “2017 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi “ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153