Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 18 Ağustos 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 18 AĞUSTOS 2017 CUMA GÜNÜ 
SAAT 14:00’DA  KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 AĞUSTOS 2017 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/08/2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen ‘‘Toroslar Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Verilmesi’’ ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

02-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2017 tarih ve 97 sayılı kararıyla uygun görülen “Yenişehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Verilmesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

03-  Memurların öğle yemeğine yardım harcama kaleminde bulunan ödenekten 3.500.000,00 TL‘nin alınarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi uyarınca İç Borç Faiz Giderleri bütçe tertibine aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04-  Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü MER-EK Ekmek Fabrikası İşletmesinde yürürlükte bulunan ücret tarifeleri girdi maliyetlerinin artmasından dolayı ürünlere yönelik fiyat tarifesinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05-  Mersin İli, Akdeniz, Erdemli, Silifke ve Toroslar ilçelerinde bulunan toplam 23 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 5 (beş) yıl ile 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06-  22-28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası”nın Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07-  Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan kat mülkiyeti ve ana taşınmazların satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Baharlı ve Ağzıdelik Mahallelerinde bulunan 12 adet toplam 1629 dekar hazine arazisi üzerinde oluşturulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne %10 hisse ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (o) fıkraları uyarınca Büyükşehir Belediyesi olarak katılımı, ortaklık ve katkı payı vb. iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Erdemli Belediye Başkanlığı tarafından, halkın tarihi, kültürel, toplumsal anlayışını zinde tutmak, sosyal ve kültürel alanda tanıtım yapmak, milli ve manevi bilinci yaymak amacı ile 30 Ağustos 2017 tarihinde Erdemli Hacıalanı Mahallesi’nde düzenlenecek olan “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları” için, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10-  1968 yılından beri her dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi, 2020 yılında Mersin'de yapılacak olup; 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılım, ortaklık, katkı payı ve benzeri iş ve işlemler için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11-  22-23 Eylül 2017 tarihleri arasında 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi gerçekleştirilecek olup, sempozyum için diğer kurumlarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da 135.000,00-TL (yüzotuzbeşbin) maddi destek vermesi ve söz konusu desteğin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili harcama biriminin 2017 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12-  Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde muhtelif bulvar ve caddelerde kırsal grup yollarında toprak, tesfiye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım ihalesinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin d) ve e) bentleri gereğince İller Bankası’ndan 200.000.000,00-TL ye kadar kredi talep etme, 18. Maddesi’nin d) bendi gereğince borçlanma ve yine aynı kanunun 38. Maddesi’nin g) bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

13-  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğünce arızalı araç ve iş makinalarının merkez atölyeye getirilebilmesi için 1 adet Çekici (tır) ve 1 adet Lowbed’in alınabilmesi için 2017 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-1 Cetveline ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-1 Cetvelinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı altında bulunan 8 adet kamyonun (İtfaiye Arazözü) 1 adedinin yerine, yangın, kaza vb. olaylara daha kısa sürede ve daha etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi için 1 adet 4x4 İtfaiye Öncü araç ile değiştirilmesi ve Taşıt Alımı T-1 Cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15-  Halkkent Toplu Konut uygulaması içerisinde bulunan taşınmazların Noterden temin edilmiş, resmi belgeleri ile hak sahipliği belgelenmiş olan, Derviş ÇAMÖZ, Hüseyin Avni AYDOĞMUŞ, Mehmet BAYTEKİN, İdris ÇINAR, Şükrü İÇİNÖZBEBEK, İsmail ÖZTÜRK, Hüseyin YILMAZ veya resmi vekillerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereği olarak tapu devri yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

16-  İlimizde faaliyet gösteren 4’ü bayan takımı olmak üzere 81 amatör spor kulübüne malzeme yardımının yapılması ve ayrıca 79 amatör spor kulübünün kategorilerinde ( büyükler, gençler ve kadınlar ) olmak üzere müsabakalara katılan takımlara katılım bedeli olarak 1.500 TL. Birden fazla kategoriye katılan kulüplerimize 2.000 TL olmak üzere toplamda 147.500,00-TL nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17-  İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çay (Karacailyas) Mahallesi, 5588 ada, 1 parsel, Nakliyeciler Sitesi Camisinin güney kısmında site girişinin önünde atıl büfenin bulunduğu alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

18-  Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki taşınmazlardan sabit ve mobil haberleşme altyapısı şebekelerinin geçirilmesinde alınacak ücretlerle ilgili 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo vb. gereçlerin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliğin Ek-1’de yayınlanan ücret tarifesindeki üst sınırlarda belirtilen değerin KDV dâhil olmak üzere alınması ve belirtilen fiyatın her Mali Yılın başında Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE) oranında arttırılarak ve Ocak ayındaki fiyatın yıl boyunca geçerli olması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

19-  Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali için 1.000.000,00-TL (Bir milyon Türk Lirası) desteğin Mersin Büyükşehir Belediyesi 2017 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

20-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Tarsus İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, Tahtalı Mevkii, 107 ada, 61 parsel mezarlık vasfında kayıtlı 6.591,17 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, söz konusu taşınmazın 790,97 m²’lik kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Temizlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

21-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğlu Mahallesi, Ödemişgediği Mevkii, 128 ada, 3 parsel, 5.876,31 m² yüz ölçümlü mezarlık vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, söz konusu taşınmazın üzerinde içme suyu deposunun bulunduğu 560,62 m²’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Temizlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

22-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

23-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 988 ada, 3 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

24-  Mersin İli, Gülnar İlçesi, Hacıpınar Mahallesi, 619 ada, 1 No.lu parsel ve Ayvalı Mahallesi 19 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin Gülnar Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

25-  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2017 tarih ve E.39259 sayılı yazısı doğrultusunda; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada, 40 ve 41 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

26-  Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 227 ada, 27 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

27-  Mersin İli, Mut İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 440 ve 441 adalar arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Mut Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

28-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 789, 1383, 1441 ve 1442 Parseller ile etrafında yer alan tapulama harici alanlara yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2017 tarih ve 561 sayılı kararı ile görüşülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) bendi gereğince askıya çıkarılmış olup, bir aylık askı süreci içerisinde ilgili karara yapılan 4 (dört) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

29-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması işi kapsamında imar planlarının yapılmasına yönelik 5403 ve 3083 sayılı kanunlar kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınmış olup; tarım dışı kullanım kararı alınan parsellere ilişkin ilgili kanunlar gereğince kamu yararı kararı alınması gerektiği anlaşıldığından; İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

30-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beylice Mahallesi 680, 699, 1822, 1825 ve 1839 No.lu parseller ile çevresine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

31-  İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi 423 ada 1 parsel, 423 ada 2 parsel (eski 5158 parsel), ve 5157 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım ile 1/2000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

32-  Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Saray Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 81 ada, 170 No.lu parselde “Katlı otopark” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2016 tarih ve 563 sayılı kararı ile Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2017 tarih ve 8046 kararı ile uygun görülen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

33- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 2017/130 sayılı kararı ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 35 ada, 8 ve 17 numaralı parsellerin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

34- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 21-J-1 pafta, 5129 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

35-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-J-2 pafta, 2865, 2866, 2867 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

36-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10149 ada 1 parsel, 536 ada 482 ve 197 parsel, 338 ada 93 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

37- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 19/07/2017 tarihinde revize edilerek onaylanan Mersin İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında özel kanunlarla tariflenmiş yetkiler nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onama yetkisi bulunmayan alanlar dışında tutularak hazırlanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

38-  Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanması işi kapsamında imar planlarının yapılmasına yönelik 5403 sayılı kanun kapsamında tarım dışı kullanım talebinde bulunulmuş olup; tarım dışı kullanım kararı alınacak parsellere ilişkin ilgili kanun gereğince kamu yararı kararı alınması gerektiği anlaşıldığından; İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

39-  Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde İstemihan Talay Caddesi ile 2640 No.lu Sokağın kesişimindeki orta refüj açıklığının kapatılmasına ilişkin alınan 21.06.2017 tarih ve 2017/229 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 AĞUSTOS 2017 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

1-   Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24.07.2017 tarih ve E.86590 sayılı yazısı doğrultusunda Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Akdeniz Sebze ve Meyve Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Tesisleri içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-   Aydıncık Belediyesince 15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “Aydıncık Belediyesi Uluslararası V.  Kültür Turizm ve Tarım Festivaline” destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185