Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 14 Temmuz 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14 TEMMUZ 2017 CUMA GÜNÜ 
SAAT 14:00’DE TOPLANACAK OLAN 2017 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 TEMMUZ 2017 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 

01-         Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 509 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

02-         Tarsus İlçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi 3814 Sokağı, Fevziçakmak Mahallesi Hürriyet Caddesine bağlayan imar planında 20 metre genişliğindeki yol güzergâhında Berdan Nehri üzerinde Belediye Başkanlığımızca yapılacak olan köprünün bağlantı yollarında kalan arsa, bina ve örtü kamulaştırma çalışmalarının, bütün mali ve hukuki vecibeleri Tarsus Belediye Başkanlığında kalmak kaydı ile Tarsus Belediye Başkanlığınca yürütülmesi hususunda yetki devri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

03-         Tarsus İlçesi Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesini, Kavaklı Mahallesi 2450 Sokağa bağlayan 20 metre genişliğindeki yol güzergâhında Berdan Nehri üzerinde Belediye Başkanlığımız tarafından yapılacak olan köprünün bağlantı yollarında kalan arsa, bina ve örtü kamulaştırmalarının bütün mali ve hukuki vecibeleri Tarsus Belediye Başkanlığında kalmak kaydı ile Tarsus Belediye Başkanlığınca yürütülmesi hususunda yetki devri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

04-         Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki kapsamında bulunan Ana cadde, Meydan, Bulvar ve benzeri yerlerde yapılacak olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Programında yer alan projelerde Katlı ve Köprülü Kavşakların yapım işleri ile ilgili Altyapı Kurum ve Kuruluşları hatlarının deplase çalışmalarında Zemin Tahrip Masrafı, Ruhsat Harcı, Keşif Masrafı gibi Kazı Ruhsat Masraflarının ilgili altyapı kurum ve kuruluşlarından alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

05-         İlimiz Anamur İlçesinde bulunan Mülga Çarıklar Belediyesi’nden intikal eden Çarıklar Sebze Hali ile Silifke İlçesi, Arkum mahallerinde bulunan ve Belediyemize Mülga Arkum Belediyesinden intikal eden, Arkum Sebze Hallerinin kapatılarak, bu hallerde faaliyet gösteren esnafların müktesep hakları ile birlikte Anamur ve Silifke Hallerine taşınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

06-          Kadın Konukevi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

07-         ÖSYM’ce yapılan 2017 yılı Lisans Yerleştirme sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 900,00 TL eğitim yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

08-         Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, Gökböğren Mevkii, 1474 parsel 4.428,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın, 1.141,22 m2’lik kısmının, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

09-         Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Kuşluca Mahallesi, Karakoyak Mevkii, 101 ada, 73 parsel, 1.294,13 m² yüzölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulanan 100 m²’lik cami yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, cami olarak kullanımının devam etmesi amacıyla bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

10-         Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Kuşluca Mahallesi, Kumçukuru Mevkii, 103 ada, 17 parsel, 123,05 m2 yüzölçümlü kuyu ve arsası vasfında kayıtlı taşınmazın üzerindeki mevcut su kuyusunun MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunması nedeni ile MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

11-         Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 15 ada, 2 parsel 1.278,76 m² yüzölçümlü Kargir Cami ve Avlu vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Aşağı Tömük Cami yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Cami, Cami Lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

12-         Erdemli İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Beyler Mevkii, 445 parsel, 725,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Boyalıçeşme Camii yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda cami olarak kullanımının devam etmesi amacıyla, bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

13-         Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Deliali Mevkii, 109 parsel, 500,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta cami lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanılan 2 katlı binanın, cami lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanımının devam etmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

14-         Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 5 parsel, 3.180,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın, yapılması planlanmakta olan MESKİ Teknik Hizmet Birimi olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

15-         Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 20 ada, 1 parsel S Blok Zemin kat 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın hak sahibi olan Süleyman DALKILIÇ’a tapu devri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

16-         Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 480 ada, 14 parsel No.lu, 80.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendine göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

17-         Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından 25-26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Çamlıyayla 3. Uluslararası Motofestivali ile 12 Ağustos 2017 tarihinde Çamlıyayla İlçesi, Saybaşı Sokakta düzenlenecek olan “Çamlıyayla 3. Geleneksel İğne Oyası Festivali” için Belediyemizden 75.000,00 TL maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

18-         Gülnar İlçe sınırlarında yetişen ürünlerin daha kaliteli, profesyonel şartlarda yetişmesini ve pazarlanmasını desteklemek amacıyla 25 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 15. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festivali için talep edilen 75.000,00 TL ödeneğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

19-         Aydıncık Belediye Başkanlığı’nın 03.07.2017 tarihli ve 84093081-821.03-E.333/672 sayılı yazısı ile; 21-22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Aydıncık’ta gerçekleştirilecek olan “Aydıncık Belediyesi Ulusal I. Motosiklet Festivali”  için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

20-         Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 2017/8-1(75) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, sınırlarında yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

21-         Çamlıyayla Belediye Meclisi'nin 09.06.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, 143 ve 144 No.lu parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

22-         Çamlıyayla Belediye Meclisi'nin 09.06.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Kale Mahallesi, 1368 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/2000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

23-         Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 137 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

24-         Mersin İli, Silifke İlçesi, 110 ada, 384 parsel ve 162 ada 5, 6, 7, 8 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

25-         Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 167 sayılı kararına yapılan 6 adet itiraz (Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 131 sayılı kararı) ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

26-         İlimiz, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi’nde Gelincik Tepesi ile Mersin Arena Stadyumu arasına Teleferik Tesisi kurulması amacıyla Toprak Koruma Kurulu’nca Tarım Dışı Kullanım Kararı alınan parsellere, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

27-         Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2017 tarih ve 81 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 20-J-1, 20-J-2, 21-J-3 ve 21-J-4 paftalar 7760 ada, 1 ve 2 parsel; 7902 ada, 1 parsel; 7903 ada, 1 parsel; 7904 ada, 1 parsel; 7905 ada, 1 parsel; 7906 ada, 1 parsel; 7901 adanın doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

28-         Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2017 tarih ve 9263 sayılı yazıları ile; Yenişehir İlçesi, 17-18 KL, 19-20 KL pafta, 2106 ada, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

29-         Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 15/06/2017 tarih ve 374 sayılı yazısı ile; Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlikköy Mahallesi, 6343 ada, 2 No.lu parsele ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

30-         Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05/06/2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 18-J-3 pafta, 85 ada, 1 No.lu parsel; 86 ada, 1 No.lu parsel; 87 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 88 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

31-         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 15/05/2017 tarih ve E.55509 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde 32. Cadde ve 2257. Sokağın birleştiği yerdeki orta refüj açıklığının kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

32-         Mezitli Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 15.06.2017 tarih ve 541 sayılı yazısı ile; tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4654 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

33-         Akdeniz Belediye Meclisi’nin 09/06/2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10183 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

34-         Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 319 ve 320 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

35-         Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 9378 ada, 6 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 TEMMUZ 2017 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 

1-      Anamur Belediye Meclisi’nin 01/06/2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 661 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

2-       Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 4 ada 6 parsel numaralı taşınmazda Toros Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlanacak protokol kapsamında “Gastronomi Müzesi ve Kültür Merkezi” yapımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

3-      Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Tarsus İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, Tahtalı Mevkii, 107 ada, 61 parsel mezarlık vasfında kayıtlı 6.591,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, söz konusu taşınmazın 790,97 m2’lik kısmının (ekli krokide B ile gösterilen alanın) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (h) bendi ve 75’inci maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğlu Mahallesi, Ödemişgediği Mevkii, 128 ada, 3 parsel, 5.876,31 m2 yüz ölçümlü mezarlık vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, söz konusu taşınmazın üzerinde içme suyu deposunun bulunduğu ekli haritada ‘B’ ile gösterilen 560,62 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (h) bendi ve 75’inci maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

5-      Mersin İli, Akdeniz, Erdemli, Silifke ve Toroslar ilçelerinde bulunan toplam 23 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 5 (beş) yıl ile 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

6-      Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Yenişehir İlçesi, Turunçlu Mahallesi, Pınarbaşı Mevkii, arsa vasfında kayıtlı 1.396,00 m2 yüz ölçümlü 54 parsel ve 360,00 m2 yüz ölçümlü 55 parsel numaralı taşınmazların üzerinde yer alan içme suyu deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması nedeniyle, Yenişehir İlçesi, Turunçlu Mahallesi, Pınarbaşı Mevkii, 54 ve 55 parsel numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (h) bendi ve 75’inci maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153