Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 14 Nisan 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN III.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçilmesi,02- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Katipliğine 2 Asıl, 2 Yedek üye seçilmesi,03- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. Maddesi gereğince; belediye encümenine gizli oy ile 5 üye seçilmesi,04- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi gereğince; 14 adet ihtisas komisyonu için işari oylama ile 7'şer üye seçilmesi,05- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. Maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere işari oylama ile 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153