Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 14 Nisan 2014

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 NİSAN 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA TOPLANACAK OLAN 2014 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporunun okunması,05- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Birliğine (METAB) üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Çukurova Belediyeler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Avrupa Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Liman Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ile; Satış Komisyonunda görev yapacak Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden l asil, l yedek üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ile; Satış Komisyonunda görev yapacak Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden l asil, l yedek üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ile; Satış Komisyonunda görev yapacak Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden l asil, l yedek üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesinin (g) fıkrasına göre adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini (numarataj işlemleri) belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.Maddesine göre gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre  Mersin Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında yapılacak değişiklikler ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,19- Dilek ve Temenniler.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153