Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 13 Ocak 2014

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 OCAK 2014  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2014 OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ                                                     :                                                                                 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3.paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait Derece-Unvan Değişikliği ve İhdas ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait geçici işçi vizesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait geçici işçi vize alımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve MESKİ Genel Müdürlüğü ile TÜM BEL-SEN arasında aynı şartlarda yenilenecek olan toplu sözleşme için, Büyükşehir Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılı canlı müzik izni tarifeleri hakkında teklifinin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediyesi’ne ait Uluçarşı 16 numaralı dükkanın T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mersin Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Karaduvar mahallesi sınırlarında var olan atıksu arıtma tesisi içerisinde kullanılmayan atıl durumda prefabrik binaların bir tanesinin Karaduvar mahallesi su ürünleri balıkçı kooperatifine tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03/12/2013 tarih ve 69 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe mahallesi, 18 L-I pafta, 854 ada, 99 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye mahallesi, 120 pafta, 939 ada, 31 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına eğitim tesisi alanı olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Tapunun Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Gökçebelen köyü hudutları dahilinde Mersin Serisi 236 numaralı bölmede yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca ön izin verilmiş olan 26.000 m2’lik ormanlık sahanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına eğitim tesisi alanı olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Toroslar ilçesi, Çavuşlu köyü, 24 K-III-IV pafta, 94 ada, 9 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe mahallesi, 1020 numaralı parselin turizm tesisi alanı kulanım kararının kamusal kullanıma yönelik Park Alanı olarak değiştirilerek, 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/12/2013 tarih ve 133 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. maddesine istinaden hazırlanan “Yol Boyu Ticaret Bölgesi Olarak Teşekkül Etmiş Konut Alanları”nın tespitine ilişkin teklifin görüşülmesi,18- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,19- Dilek ve Temenniler.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185