Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 12 Mayıs 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ 
SAAT 14:00’DE TOPLANACAK OLAN 2017 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

01-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 2017/5-1(58) sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Tarsus İlçesi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi,

02-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi, 109 ada, 5, 14, 15, 24, 25, 26, 27 parseller 110 ada, 3 ve 10 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03-    Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi 376 ada, 64 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04-    Anamur Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 36 ve 136 No.lu parsellere ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05-    Anamur Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 50 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06-    Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Nasraddin Mahallesi, 139 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi Hacı Molla Mevkii, 128 ada, 32 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 468 ada, 1, 2, ve 3 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 200 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10-    Silifke Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 2017/97 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Silifke İlçesi, sınırları içerisinde hazırlanan 4.Köprü ve çevresindeki taşıt yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11-    Sahibinden yasal izin almak koşuluyla, ilimizde bulunan 52 katlı Gökdelen İş Merkezi Binası’nın sanatsal figürlerle donatılması çalışmalarında görev alacak sanatçılara yapılacak ödemeler konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12-    Soli Güneş Festivali için 2016 yılında ödemesi yapılamayan 50.000,00 TL ile 2017 yılında talep edilen 50.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL’nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13-    Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında mülkiyeti İdaremize ait, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 265 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesi doğrultusunda toplu konut üretilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14-    Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

15-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04/05/2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen; 29/12/2016 tarihinde İlimizde yaşanan sel felaketinden dolayı Maliye Bakanlığınca tahsis edilen 6.300.000-TL afet ödeneğinin ek ödenek olarak kabul edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

16-    Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün 12.01.2017 tarih ve 30699789-730.06.02  ilgi yazısı ile; 08-09 Haziran 2017 tarihleri arasında 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliğinin gerçekleştireceği belirtilmektedir. İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi ile bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Bilim Şenliğine, diğer kuramlarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin de 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği için 50.000 TL'lik (ellibin) maddi destek vermesi ve desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2017 mali yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17-    Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 Yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

18-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarihi ve 438 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan C serisinden Plaka ile ilgili yönetmeliklerde ihtiyaç duyulan değişiklikler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

1-      Erdemli Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 639 adanın batısında bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-      Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ortaokul Civarı Mevkii, 231 ada, 8 parsel, 2716,09 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan, 29 Ekim Caddesi No:2 adresinde eski Özel İdare Binasının 1. katında bulunan 2 No.lu odanın sayaç okuma, kesme, bağlama, kaçak kontrol ekibi tarafından kullanılması, 3 No.lu odanın abone işlemlerinin yürütülmesi için kullanılması, 4 No.lu odanın atık su ruhsatlandırma ve klorlama personelince kullanılması ve 5 No.lu makam odasının şube müdürlüğü odası olarak kullanılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 75/d maddelerine istinaden bedelsiz olarak 5 yıllığına ve 18/e maddesine göre MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-      Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 374 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-      Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2016 tarih ve 848 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 95 (UİP-947,42) sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-      Anamur Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2017 tarih ve 3822 yazısı ile; Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi, 367 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-      Anamur Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 310 ada, 37 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-      Belediyemizce Ramazan Ayında verilecek iftar yemeklerinin bedellerinin karşılanması amacıyla yapılacak ayni ve nakdi bağışların kabulü için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-      Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1698 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-      Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir İlçelerinin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında ilgili kurum tarafından talep edilen İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde kalan sulama tesislerinin yatırım maliyetinin geri ödenmesi ile mühendislik yapılarının yerlerinin değiştirilmesi ve tesis bütünlüğünün sağlanması için sulama alanında yapılması gereken ilave yatırımların ek maliyetinin karşılanmasına ilişkin doğacak maliyetin karşılanmasına dair taahhütname verilmesi, doğacak maliyetin söz konusu alan içerisindeki parsel sahiplerinden karşılanması ve talep edilen konu hakkında DSİ ile gerekli her türlü protokollerin yapılması, imzalanması iş ve işlemleri hakkında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12 MAYIS 2017 AÇIKLAMALI GÜNDEM KOMİSYON RAPORLARI
12 MAYIS 2017 AÇIKLAMALI GÜNDEM İDARİ TEKLİFLER (1

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185