Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 12 Mayıs 2014

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 MAYIS 2014  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2014 MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ       :                                                                                 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ait, Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne 30 Mart 2014 yerel seçimler sonrasında görev değişikliği olduğundan, müteşebbis heyetinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen görev yapacak 1 asil, bir yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Çankaya mahallesi, İstiklal caddesi, Özel İdare İşhanı’nın 7. katının, 1 yıl süre ile bedelsiz olarak T.C. Adalet Bakanlığı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Valiliği’nin 16/01/2014 tarih ve 821.03 sayılı yazıları ile  21 Mayıs 2014 - 7 Haziran 2014 tarihleri arasında 13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gerçekleştirileceğinden, Valilik yazısına istinaden, bu yıl festival giderlerinin KDV hariç 240.000,00.-TL’lik (ikiyüzkırkbin) bölümünün Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/02/2013 tarih ve 44 sayılı kararı ile Halkkent mahallesi, Fırat caddesi, 95038 sokak, no: 2/A Toroslar/MERSİN adresinde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Semiha TOKATLI Huzurevi ve Özel Bakım Merkezi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/04/2014 tarih ve 89 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) başkan vekili seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediye Meclisi’nin 07/04/2014 tarih ve 75 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Toroslar mahallesi, 22 L-II pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediye Meclisi’nin 07/04/2014 tarih ve 77 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kurdali mahallesi, 22 M-II, 22 N-I, 22 L-II pafta, 939 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Toroslar Belediye Meclisi’nin 07/03/2014 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Portakal mahallesi, 21 L-I pafta, 1308 ada, 1 numaralı ve 3131 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.03.2014 tarih ve 21 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30 L-IV-B pafta, 294 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/12/2013 tarih ve 340 sayılı kararına yapılan itiraz (Mezitli Belediye Meclisi’nin 02/09/2013 tarih ve 72 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2014 tarih ve 52 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2014 tarih ve 53 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2014 tarih ve 50 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mülkiyeti Davultepe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına kayıtlı Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 109 ada, 25 numaralı parselin “Dini Tesis Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mezitli Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çankaya Mahallesi, 033-a 21-d-1-1-a, 033-a-21-d-l-d, 033-a-21-d-l-c paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mezitli Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 032-b-25-c-2-d pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,23- Dilek ve Temenniler.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153