Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 12 Haziran 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ 

SAAT 10:00’DA TOPLANACAK OLAN 2017 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 05- Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDAREDEN GELEN KONULAR 1-      Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-      Anamur Belediye Başkanlığının 29.05.2017 tarih ve 301.03 sayılı yazısı ile, 28-29 ve 30 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “11. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali” için talep edilen 75.000,00 TL maddi desteğin, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 3-      Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 908 ada, 56 No.lu parsel ve Yeşilyurt Mahallesi, 510 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 4-      Gülnar İlçe sınırlarında yetişen ürünlerin daha kaliteli, profesyonel şartlarda yetişmesini ve pazarlanmasını desteklemek amacıyla 25 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 15. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festivali için talep edilen 75.000,00 TL ödeneğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 5-      Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 2969 ada, 1 parsel, Y Blok, 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, hak sahibi olan Tahir EROL’a, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereği olarak tapu devrinin yapılabilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 6-      Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 439 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 7-       Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Kadın Konukevi Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 8-      İlimiz Anamur İlçesinde bulunan Mülga Çarıklar Belediyesi’nden intikal eden Çarıklar Sebze Hali ile Silifke İlçesi, Arkum mahallerinde bulunan ve Belediyemize Mülga Arkum Belediyesinden intikal eden, Arkum Sebze Hallerinin kapatılarak, bu hallerde faaliyet gösteren esnafların müktesep hakları ile birlikte Anamur ve Silifke Hallerine taşınması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 9-      GAZDEPO A.Ş’nin 04.05.2017 tarih ve 48284 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10-  TOREN Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş’nin   04.05.2017 tarih ve 5 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Yeraltı Doğalgaz depolama tesisi yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11-  Gülnar Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarih ve 30 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 37 ada, 61 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile; Mersin ili, Erdemli İlçesi, Kayacı Mahallesi, 101 ada, 174 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13-  Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 220 ada, 5 ve 7 parseller ile 301 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 77 sayılı kararına (Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2016 tarih ve 153 sayılı kararı) yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi, 15-   Silifke Belediye Başkanlığı’nın 04.05.2017 tarih ve E.6432 sayılı yazısı ile; Silifke İlçesi, Kapızlı ve Atakent Mahallesi, 2575, 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 1992, 1061, 1545, 1536, 1537 ve 1538 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 16-  Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 137 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 17-  Silifke İlçesi, 110 ada, 384 parsel ve 162 ada, 5, 6, 7, 8 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18-  Silifke İlçesi, Mara Mahallesi, 447, 469, 1077, 1126, 1128, 1130 ve 1132 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 19-  Silifke Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 115 ada, 13 parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 20-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.02.2017 tarih ve 174 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz (Mezitli Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ) ile ilgili teklifin görüşülmesi, 21-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4290 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 22-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi, 113 ada, 6 parsel ve 1001 ve 1002 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 23-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 8243 ada, 2 No.lu parselde kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 24-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 25-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4408 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 No.lu parseller ve 4409 ada, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 26-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.03.2017 tarih ve 271 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 30 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde yapılan bir (1) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 27-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 466 ada, 5 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 28-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.05.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi, 17-J-II pafta, 1653 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 29-   Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 2017/6-1(66) sayılı kararıyla oy çokluğu ile uygun görülen “Tarsus Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması” ile ilgili teklifin görüşülmesi, 30-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Deliali Mevkii, 109 parsel, 500,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta cami lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanılan 2 katlı binanın, cami lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanımının devam etmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine göre bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 31-  Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.05.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile; Şevket Sümer Mahallesi ile Hal Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi, 32-  Güzelyurt Belediyesi tarafından 30 Haziran - 09 Temmuz 2017 tarihleri arasında organize edilecek olan 40. Güzelyurt Portakal Festivali kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediyesini temsilen; Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran KUTLUGÜN ile 20 Meclis Üyesinden oluşan heyetin, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli” sayılmaları, hava yolu ile gidiş-dönüş, konaklama, harcırah ve gerekli tüm harcamaların ilgili birimlerin ilgili bütçe kalemlerinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR   01- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2017 tarih ve 2017/3-1(29) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, muhtelif mahallelerde 93 adet trafo yeri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02- Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 789, 1383, 1441, 1442 parseller ile etrafında yer alan tapulama harici alanlarda “Mezarlık Alanı” işaretlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 03- Erdemli Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 639 adanın batısında bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 04- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 374 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05- Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi, 367 ada, 39 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 06- Anamur Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 310 ada, 37 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07- Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi, 376 ada, 64 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 5177 ada, 4 parsel; 5178 ada, 1 ve 2 parseller; 5179 ada, 1 ve 2 parseller ile 5180 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-K-l pafta, 7483 ada, 1 parsel ve 7482 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-4 pafta, 7475 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 74 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 95 sayılı kararı) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 168 sayılı kararına yapılan 9 adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarih ve 65 sayılı kararı) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 1071 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 11.11.2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 103 ada, 7 parsel ile 308 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15- Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1698 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10469 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17- İlimizin ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik ulaşım altyapısının planlanması amacıyla 29.05.2015 tarihinde başlatılan "Mersin Büyükşehir  Belediyesi  Kent  İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu" çalışmaları ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18- İlimiz, Tarsus İlçesi, Yunusoğlu Mahallesi, 949 ve 950 parsel numaralı taşınmazların İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) veya Fuar Alanı olarak düzenlenmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satın alınarak kazandırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ortaokul Civarı Mevkii, 231 ada, 8 parsel 2716,09 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan, 29 Ekim Caddesi No:2 adresinde Eski Özel İdare Binasının 1. Katında bulunan kat planında belirtilen 2 No.lu odanın sayaç okuma, kesme, bağlama, kaçak kontrol ekibi tarafından kullanılması, 3 No.lu odanın abone işlemlerinin yürütülmesi için kullanılması, 4 No.lu odanın atık su ruhsatlandırma ve klorlama personelince kullanılması ve 5 No.lu makam odasının şube müdürlüğü odası olarak kullanılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 75/d maddelerine istinaden bedelsiz olarak 5 yıllığına ve 18/e maddesine göre MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 20- Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tamamlanan Otoparklar Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca kurulması planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatı için hazırlanan “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelik Taslağı”nda, Sayıştay Başkanlığı’nın görüş yazısına istinaden gerekli düzeltmelerin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153