Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 11 Aralık 2017

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 11 ARALIK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA

KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI ARALIK AYI

OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI   GÜNDEMİ

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                   

Burhanettin KOCAMAZ    

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 ARALIK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

1-  Silifke Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 2017/174 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 705 ada, 5 numaralı parsele ilişkin, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/1582 Esas ve 2017/175 sayılı kararına istinaden plan tadilatı hazırlatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

2- Anamur Belediye Başkanlığı'nın 30.10.2017 tarihli ve 11301 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi sınırlarında yer alan ve ekte sınırları gösterilen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

3- Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 36 ve 136 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

4- Silifke Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 2017/175 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 708 ada, 5 numaralı parsele ilişkin, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/1581 Esas ve 2017/176 sayılı kararına istinaden plan tadilatı hazırlatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

5- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihli ve 931 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

6- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 Mali Yılı Bütçe kanununda öngörülen, Büyükşehir Belediyesinde fazla mesai ücreti olarak uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait, Taşucu Mahallesi, Mülga hizmet binası zemin katta yer alan her biri 17,00 m2lik Z19, Z20, Z21 No.lu odaların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliği’nin “Tahsis” başlıklı 4. maddesine göre Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılması amacıyla 5 (beş) yıllığına Silifke Kaymakamlığı’na (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

8- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 18.10.2017 tarihli ve 111 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 16 ada, 10 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

9- Mut Belediye Meclisi’nin 06.10.2017 tarihli ve 122 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi, Zeyker Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyona askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

10- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24.11.2017 tarihli ve E.140451 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada, 40 ve 41 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

11- İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 347 parsel numaralı, 5.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.342,00 m2’lik kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin “Tahsis” başlıklı 4. maddesine göre Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

12- İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası A Blok’ta (Özel İdare İşhanı) bulunan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsisli 7. katın tahsis süresinin 12/05/2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

13- İlimiz, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 285 ada, 1 parsel numaralı, 999,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan Belediye Dükkanları 2. katında yer alan yaklaşık 600,00 m2’lik Kültür Derneği’nin tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

14- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan 49 adet taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

15- İlimiz, Silifke İlçesi, Atakent (Kapızlı) Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait 1811 parsel numaralı 1.277,41 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan Düğün Salonunun işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

16- İlimiz, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 281 ada, 7 No.lu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Anamur Otogarı 1. kat, (Zemin üstü) 50,00 m2 yüzölçümlü, 3 No.lu bağımsız bölümün sosyal faaliyetlerde kullanılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğe istinaden 5 (beş) yıl süreyle Anamur Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

17- 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (I) Sayılı Kadro İhdası Cetveli ve (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

18-  Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2017 yılı bütçesinde Hayvanat Bahçesi ve barınaklarda öngörülemeyen giderlerin oluşması nedeniyle ödenek ihtiyacı ortaya çıkmış olup; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığından, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları hesap koduna 500.000,00 TL, 03.5. Hizmet Alımları hesap koduna 40.000,00 TL, 03.7. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri hesap koduna 50.000,00 TL, 03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri hesap koduna 150.000,00 TL ve 06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri hesap koduna 25.000,00 TL olmak üzere toplam 765.000,00 TL ödeneğin Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

19- Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 158 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Hz. Osman Camii ve Lojmanının bulunduğu yaklaşık 1.000,00 m2lik yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. Maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmesinde yardımcı olması için 10 (on) yıllığına Anamur İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

20- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinde; “Belediyelerin haczedilemeyecek gelirleri ve malları sayılmıştır. Bunlar Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri” olarak belirlenmiş olup; Söz konusu Kanun maddesi uyarınca belirlenen; belediyemize ait gelirler, araçlar ve mallar ile ekli listede bulunan Belediyemizin muhtelif bankalarda açılan hesaplarının kamu hizmetlerinde fiilen kullanılması nedeniyle haczedilemez kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

21- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı gider bütçesi içinde yer alan  46.33.03.36/05.2.0.00/7/06.5.7.02 bütçe gider kodundan  5.000.000,00-TL alınarak, 4.700.000,00-TL'sinin 46.33.03.13/01.3.2.00/5/06.1.4.01 bütçe giderine, 300.000,00-TL'sinin ise  46.33.03.05/01.3.1.01/ 5/05.1.2.05 bütçe giderine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

22- İlimizde faaliyet gösteren üreticilerimize destek verilmesi amacıyla Mersin’in tarımsal altyapısının güçlendirilmesi, kırsal kesimin ekonomik olarak desteklenmesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yapılması planlanan projeler (Mersin İli Meyveciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi, Buzağıları Hastalıklardan Korumak İçin Yalıtımlı Barınakların Yaygınlaştırılması Projesi, Örnek İstiridye Mantarı Üretim Tesisleri Kurulması Projesi, Güneş Paneli Desteği Projesi, Üreticilere Misinalı-Motorlu Tırpan Makinası Destek Projesi) için, yönetmelik gereğince, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Muhasebe Şube Müdürlüğü’nce bankada yukarıda yazılı her proje adına ayrı ayrı hesap açılması ve gerekli tüm muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

23- Silifke İlçesi, Atik Mahallesi 331 ada 154 No.lu parselde ”Akaryakıt ve Servis İstasyonu” işaretlenmesi amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

24- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevine devam etmekte olan 12 personel için, 12 kişi x 12 ay = 144 adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan 01/01/2018 - 31/12/2018 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 ARALIK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Toroslar İlçesi,  Osmaniye Mahallesinde yer alan  1 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

02- Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 157 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

03- Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 256 ada, 29 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

04- Mersin İli, Anamur İlçesi muhtelif yerlere Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

05- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2017 tarihli ve 702 sayılı kararına  askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarihli ve 81 sayılı kararı) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

06- Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması ve tespit edilen sorunlara haiz imar adalarında, her türlü imar uygulaması ve imar işleminin tesis edilmemesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

07- Akdeniz İlçesi (tapuda Toroslar İlçesi), Yalınayak Mahallesi, 187 ada, 2 No.lu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

08- Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 166 ada, 12 No.lu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153