Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 10 Temmuz 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 10 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ GÜNÜ 
SAAT 14:00’DE TOPLANACAK OLAN 2017 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

1-      Mezitli Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’nün 15.06.2017 tarih ve 541 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4654 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-      Anamur Belediye Başkanlığı’nın 02.06.2017 tarih ve 5712 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 177 ada, 23, 28, 34, 35, 36, 37 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-      Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ‘nün 15.06.2017 tarih ve 374 sayılı yazısı ile; Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 6343 ada, 2 No.lu parsele ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-      Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 81 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 20-J-1, 20-J-2, 21-J-3 ve 21-J-4 paftalar; 7760 ada, 1 ve 2 parsel; 7902 ada, 1 parsel; 7903 ada, 1 parsel; 7904 ada, 1 parsel; 7905 ada, 1 parsel; 7906 ada, 1 parsel; 7901 adanın doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-      Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile; Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-J-3 pafta, 85 ada, 1 No.lu parsel; 86 ada, 1 No.lu parsel; 87 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 88 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve E.9541 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın “Askeri Alan” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-      Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 08.05.2017 tarih ve 470 sayılı kararında sehven yapılan maddi hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-      Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yaka Mahallesi, 121 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-      Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde 32. Cadde ile 2257. Sokağın birleştiği yerdeki orta refüj açıklığının kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-  1968 yılından beri her dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi, 2020 yılında Mersin'de yapılacak olup; 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılım, ortaklık, katkı payı ve benzeri iş ve işlemler için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-  Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 15 ada, 2 parsel 1.278,76 m² yüzölçümlü Kargir Cami ve Avlu vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Aşağı Tömük Cami yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Cami, Cami Lojmanı ve Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-   Erdemli İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Beyler Mevkii, 445 parsel, 725,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Boyalıçeşme Camii yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda cami olarak kullanımının devam etmesi amacıyla, bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-  Akdeniz Belediye Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10183 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, Gökböğren Mevkii, 1474 parsel 4.428,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın, 1.141,22 m2’lik kısmının, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-  İlimiz, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi’nde Gelincik Tepesi ile Mersin Arena Stadyumu arasına “Teleferik Tesisi” kurulması amacıyla, söz konusu parsellere ilişkin, kanun gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16-  İlimiz, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi’nde Gelincik Tepesi ile Mersin Arena Stadyumu arasına “Teleferik Tesisi” kurulması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 5 parsel, 3.180,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın, yapılması planlanmakta olan MESKİ Teknik Hizmet Birimi olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18-  Mersin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.05.2017 tarih ve 4632 sayılı yazısı doğrultusunda; Çamlıyayla Belediye Meclisi'nin 09.06.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, 143 ve 144 No.lu parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19-  Çamlıyayla Belediye Meclisi'nin 09.06.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Kale Mahallesi, 1368 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/2000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 19 ada, 1 parsel, D blok, zemin kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın hak sahibi konumundaki Kazım BUZAN’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereği olarak, tapu devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Kuşluca Mahallesi, Karakoyak Mevkii, 101 ada, 73 parsel, 1.294,13 m² yüzölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulanan 100 m²’lik cami yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, cami olarak kullanımının devam etmesi amacıyla bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Erdemli İlçesi, Kuşluca Mahallesi, Kumçukuru Mevkii, 103 ada, 17 parsel, 123,05 m2 yüzölçümlü kuyu ve arsası vasfında kayıtlı taşınmazın üzerindeki mevcut su kuyusunun MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunması nedeni ile MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

23-  Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından 25-26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Çamlıyayla 3. Uluslararası Motofestivali ile 12 Ağustos 2017 tarihinde Çamlıyayla İlçesi, Saybaşı Sokakta düzenlenecek olan “Çamlıyayla 3. Geleneksel İğne Oyası Festivali” için Belediyemizden 75.000,00 TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

24-  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; ÖSYM’ce yapılan 2017 yılı Lisans Yerleştirme sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 900,00 TL eğitim yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

25-  Halkkent Toplu Konut uygulaması içerisinde bulunan taşınmazların Noterden temin edilmiş, resmi belgeleri ile hak sahipliği belgelenmiş olan, Derviş ÇAMÖZ, Hüseyin Avni AYDOĞMUŞ, Mehmet BAYTEKİN, İdris ÇINAR, Şükrü İÇİNÖZBEBEK, İsmail ÖZTÜRK, Hüseyin YILMAZ veya resmi vekillerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereği olarak tapu devri yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

26-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 480 ada, 14 parsel No.lu, 80.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendine göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

27-  Aydıncık Belediye Başkanlığı’nın 03.07.2017 tarihli ve 84093081-821.03-E.333/672 sayılı yazısı ile; 21-22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Aydıncık’ta gerçekleştirilecek olan “Aydıncık Belediyesi Ulusal I. Motosiklet Festivali”  için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

28-  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 509 sayılı kararı ile kabul edilen “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

29-  Tarsus Belediye Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/8-1 (75) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

30-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 2017/8-1(76) sayılı kararı ile; Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 2017/5-1(58) sayılı kararıyla onaylanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 496 sayılı kararı ile karara bağlanan; Mersin İli, Tarsus İlçesi Revizyon-İlave 1/1000 ölçekli uygulama imar planına gelen itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,

31-  Tarsus İlçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi 3814 Sokağı, Fevziçakmak Mahallesi Hürriyet Caddesine bağlayan imar planında 20 metre genişliğindeki yol güzergâhında Berdan Nehri üzerinde Belediye Başkanlığımızca yapılacak olan köprünün bağlantı yollarında kalan arsa, bina ve örtü kamulaştırma çalışmalarının, bütün mali ve hukuki vecibeleri Tarsus Belediye Başkanlığında kalmak kaydı ile Tarsus Belediye Başkanlığınca yürütülmesi hususunda yetki devri yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

32-  Tarsus İlçesi Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesini, Kavaklı Mahallesi 2450 Sokağa bağlayan 20 metre genişliğindeki yol güzergâhında Berdan Nehri üzerinde Belediye Başkanlığımız tarafından yapılacak olan köprünün bağlantı yollarında kalan arsa, bina ve örtü kamulaştırmalarının bütün mali ve hukuki vecibeleri Tarsus Belediye Başkanlığında kalmak kaydı ile Tarsus Belediye Başkanlığınca yürütülmesi hususunda yetki devri yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akarca Mahallesi, 93, 94, 95 ve 96 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi, 113 ada, 6 parsel ile 1001 ve 1002 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 8243 ada, 2 numaralı parselde kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4408 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 numaralı parseller ve 4409 ada, 6 ve 7 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 466 ada, 5 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4290 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 220 ada, 5 ve 7 parseller ile 301 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Silifke Belediye Başkanlığı’nın 04/05/2017 tarih ve E.6432 sayılı yazısı ile; Silifke İlçesi, Kapızlı ve Atakent Mahallesi 2575, 2655, 2654, 2653, 2652, 2651, 1992, 1061, 1545, 1536, 1537 ve 1538 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Mersin İli, Silifke İlçesi, Mara Mahallesi, 447, 469, 1077, 1126, 1128, 1130 ve 1132 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 115 ada, 13 parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11-Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 49 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185