Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 10 Şubat 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 ŞUBAT 2014  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2014 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ  :01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07/01/2014 tarih ve 7 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 21 J-3 pafta, 7765 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07/01/2014 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi’ne istinaden hazırlanan “Yol Boyu Ticaret Bölgesi Olarak Teşekkül Etmiş Konut Alanları”nın tespitine ilişkin plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe mahallesi, 537 ada, 280, 281, 282, 283, 284 ve 285 parsel numaralı taşınmazların yer aldığı alanın bölgesel otopark alanı olarak işlevlendirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı’na bağlı Macit Özcan Spor Kompleksi Şube Müdürlüğü’nün 2014 yılı fiyat tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gelirler Müdürlüğü’nün 2014 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin 21/10/2013 tarih ve 2013/5585 sayılı kararname ekleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun      15-20-56-60 ve 84. maddelerinde yer alan maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibari ile tespit edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 10/01/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2014 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinde sehven yanlış ve eksik yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merkez Komutanlığı’nın 15/01/2014 tarih ve 112-14 sayılı yazıları ile, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlikköy mahallesi, Mersin Üniversitesi Kampus girişindeki kavşak ve meydana Şehit J.Uzm.Çvş.Eren KIZILGEDİK’in isminin verilmesi ve bir anıt abidenin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından, 6360 Sayılı Kanun ile il sınırlarımız genişleyeceğinden, il sınırlarımız içerisinde bulunan ilçe, belde, mahalle ve köylerdeki engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere tekerlekli sandalye alınması ve bedelinin Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mersin Büyükşehir Belediyesi Norm-Kadro (dolu ve boş) değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ait İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Meski Genel Müdürlüğün’de Norm Kadro Esaslarına göre Teşkilat Şemasının Mevzuat Hükümleri doğrultusunda yeniden  düzenlenmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro Esaslarına göre Teşkilat Şemasının Mevzuat Hükümleri doğrultusunda yeniden  düzenlenmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi15- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,16- Dilek ve Temenniler.
 


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153