Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

  1. Belediye Hizmet Binalarında iklimlendirme sistemlerine ilişkin ihtiyacı belirlemek,iklimlendirme sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.   
  2. Ana Hizmet Binalarının temizliği ile ilgili kontrolleri yapmak, temizlik malzemelerini temin etmek.
  3. İçişleri Bakanlığı Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı doğrultusunda Başkanlığın, protokolün,Belediye Binalarının, tesislerin ve bunlara ait sahaların güvenlik önlemlerini almak, güvenlik görevlilerinin kontrol,sevk ve idaresini sağlamak,gerekli koruma planlarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak,bu amaçla güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
  4. Bütçeyle verilen ödenek kapsamında belediyenin genelini igilendiren mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.
  5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. madddesinin (e) bendi uyarınca yapılacak alımları gerçekleştirmek.
  6. Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Savunma,Afet,Acil Durum,Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekide yürütülmesini sağlamak amacı ile sivil savunma planlarını hazırlamak,güncel tutmak;sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, belediye içinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153