Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Görevleri

Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Çevresel Gürültü Yönetimi çalışmalarını yürütmek (Stratejik gürültü haritaları ve eylem planları),

 2. Çevre şikâyetlerini değerlendirmek,

 3. Belediyemizin ÇED görüşlerini hazırlamak,

 4. Çevre bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak,

 5. Temiz Hava Eylem Planı doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

 6. İlimizde toplanan Atık pil, atık bitkisel yağ, giysi atıklarının koordinasyonunu sağlamak,

 7. Gürültü konusunda yetkili olduğumuz ilçelerde ilçe belediyelere canlı müzik izin görüşü vermek,

 8. Çevre haftasında etkinlik düzenlemek,

 9. Çevre konusunda yapılan etkinliklere katılım sağlamak,

 10. Belediyemiz hizmet bina ve yerleşkelerinde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin koordinasyon ve takibini sağlamak.

 

 

KAMU SPOTU

 

 

OKULLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

 

GUINNESS DÜNYA REKORU KIRDIK

 

MİNİK RÜMEYSA İSTEDİ, BÜYÜKŞEHİR KIRMADI

 

GİYSİ TOPLAMA KUTULARINDAN YUVALARA
UZANAN YARDIMELİ

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185