Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Units
  • İletişim Bilgileri
  • Daire BaşkanıDr. Bülent HALİSDEMİR
  • Telefon0324 533 1301
  • E-Postacevrekorumavekontrol@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Bina A Blok Kat:6 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görevleri

a ) Görevleri

1)      Hukuki dayanaklar kısmında belirtilen mevzuata uygun olarak görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek.

2)      Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde; Başkanlığının çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerini mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.

3)      Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyum ve işbirliğini sağlamak.

4)      İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık Makamına önermek.

5)      Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.

6)      Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek.

7)      Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek. 

8)      Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vermek, önerileri dinlemek.

9)      Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve yönetmek.

10)    Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordineyi sağlamak.

11)    Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek, yönlendirmek.

12)    Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan işçi ve memur personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak.

13)    Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına arz etmek.

14)    Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

b) Yetkileri

1)      Başkanlığı ile ilgili görevlerin ve Başkanlık Makamı direktiflerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için  karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.

2)      Çevre Koruma Daire Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerinde bulunma yetkisi.

3)     Teşkilat, kadro, sevk ve idari vb… konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

4)     Başkanlığına bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

5)     Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim,.. vb. ile belirlenen yetkiler.

6)     Başkanlık Makamınca verilecek başka yetkiler.

c ) Sorumlulukları

Kurum mevzuatı ve talimatla kendisine verilen görevlerini gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, teşkilat şemasında gösterilen amirlerine karşı sorumludur.

NOT: SİNEKLE MÜCADELE (İLAÇLAMA) TALEP VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN 444 2 153 NOLU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TALEP VE ŞİKAYET HATTINI ARAMANIZ DURUMUNDA ŞİKAYETLERİNİZ DERHAL DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNDAN BİLGİ VERİLECEKTİR.

Birim Haberleri

Birim Faaliyetleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185