Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Units
 • İletişim Bilgileri
 • Daire BaşkanıDr. Bülent HALİSDEMİR
 • Telefon0324 533 1301
 • E-Postacevrekorumavekontrol@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Bina A Blok Kat:6 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; ayrıca inşaat malzemeleri, hurda, hafriyat toprağı, moloz, kum, çakıl, odun ve kömür maddelerinin taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak,

 2. Hafriyat ve inşaat atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak işletmek veya işlettirmek,

 3. Büyükşehir atık yönetim planlarını yapmak ve yaptırmak,

 4. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 5. Katı atık depolama alanlarının ıslah ve rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmak,

 6. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar ile Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen cadde ve ana yolların temizliğini yürütmek,

 7. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde bulunan işyerleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 8. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine “Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu”na göre canlı müzik izni vermek,

 9. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde bulunan işyerleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda, canlı müzik izni alacak işyerleri için 04/10/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre hazırlanan ” Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu”na göre inceleme yaparak canlı müzik izni için görüş bildirmek,

 10. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan faaliyetlerde, Çevre Yönetimi Sistemi ISO-14001:2015 sisteminin yürütülmesi çalışmalarına teknik destek vermek,

 11.  Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 12. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler ile mücadeleye yönelik veri tabanı oluşturmak,

 13. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde 27/01/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğine uygun olarak ilaçlama yapmak veya yaptırmak; hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik elektronik takip sistemleri kurmak, kurdurmak,

 14. Katı atıklardan oluşan biyogazdan elektrik enerjisi üretimine yönelik çalışmalar yapmak, gerektiğinde elektrik santrali kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 15. Çevre ile ilgili tüm üst ve alt yapı faaliyetlerini Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine entegre etmek ve sürekli izlenmesini sağlamak,

 16. Çevre bilincini arttırmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

 17. Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen kıyı veya liman tesislerinin bulunduğu alanlarda deniz yüzeyindeki kaynağı belirsiz katı atıkların ve deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri kapsamında gemi kaynaklı deniz kirliliğinin engellenmesi amacıyla çevre denetimi yapmak,

 19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri kapsamında yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin denetimini yapmak,

 20. Sorumluluğunda bulunan deniz araçlarının ve bu araçların ilave mekanik veya elektronik aksamlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken ruhsat, sertifika, belge ve dokümanları almak,

 21. Kentin çevre gelişim planına uygun olarak yerel iklim eyle planının hazırlanması ve kentin enerji kaynakları kullanılarak temiz enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, iklim değişikliğine karşı mücadele süreçlerinde ve yenilenebilir kaynak sistemlerinin plan ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak,

 22. İklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemler ile İklim Değişikliği Eylem Planını yürütmek,

 23. Daire Başkanlığının yazışma, evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

 24. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmaları yürütmek,

 

NOT: SİNEKLE MÜCADELE (İLAÇLAMA) TALEP VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN ALO 185 NOLU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TALEP VE ŞİKAYET HATTINI ARAMANIZ DURUMUNDA ŞİKAYETLERİNİZ DERHAL DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNDAN BİLGİ VERİLECEKTİR.

Birim Haberleri

Birim Faaliyetleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185