Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Görevleri

Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Görevleri

Harcama Birimi bütçesinin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun olarak harcanmasına yönelik çalışmayı ilke edinmiştir.

  • Bütçe Çağrısının yapılması ve taslak bütçenin hazırlanması
  • Mali yıl sonunda Kesin Hesap Cetvellerinin hazırlanması ve ilgili mercilere gönderilmesi 
  • Harcama Birimlerinden gelen bütçe içi ödenek aktarma taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185