Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü
Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü

Görevleri

Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü Görevleri

1. Bitkisel Materyal Üretim sektörünün geliştirilmesi amacıyla demonstratif faaliyetler yapmak, yaptırmak, koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.
2. Hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojiler geliştirmek amacıyla projeler hazırlamak/hazırlatmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
3. Mevcut Tarım ve Üretim desenine ekonomik, ekolojik, çeşit ve verim yönünden daha fazla katkı sağlayacak bitkisel ürünlerin belirlenmesi ve bu konuda üretime yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak, proje ortaklıkları kurmak ve koordinasyon sağlamak.
4. Sera ve seracılık alanında, klasik yöntemler dışında kullanılacak modeller ve projeler oluşturmak, talep halinde teknik destek sağlamak, gerektiğinde proje ortakları ile ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon dahilinde, gelir arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
5. Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik tesislerin tarım sektörüne kazandırılması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, proje ortaklıkları kurmak ve koordinasyonu sağlamak.
6. Seracılık ve bitkisel materyal üretim sektöründe özellikle üreticilerin sertifikalı fide ve fidan teminini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
7. Seracılık ve bitkisel materyal üretim sektörüne destek olmak için sera tesisi oluşturulmasına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, proje ortaklıkları kurmak ve faaliyetlerde bulunmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185