Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Units
 • İletişim Bilgileri
 • Daire Başkanı V.Mustafa Berat YERMAN
 • Telefon0324 533 10 01
 • E-Postabilgiislem@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası B Blok Kat:1 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görevleri

 

 1. Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde belediyede yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin teknik konularda öneriler geliştirmek, projeler yapmak veya yaptırmak,
 2. İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda belediye bünyesinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,
 3. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü için belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere geliştirilecek projelerin alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 4. Belediyenin görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak,
 5. Bilgi Güvenliği için gerekli olan sistem, yazılım ve donanımı temin etmek,
 6. Belediye içi ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında veri değişim standartlarını belirlemek,
 7. Bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 8. Belediye bilgi teknolojileri sistemlerinin entegrasyonu için gerekli alt yapı çalışmalarını yürütmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 9. Belediye bünyesinde sistem, donanım ve yazılım ihtiyacını belirlemek, temin etmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 10. 20/10/2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyona İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince siber olaylara müdahale ekibi kurmak, faaliyetlerini yürütmek,
 11. Belediyenin tüm birimlerinde ve tüm faaliyetlerinde gerekli bilişim cihazlarının ve yazılımların kurulumunu sağlamak, internet ve intranet erişimini sağlamak, teknik servis hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 12. Güvenlik kamera sistemlerinin altyapı çalışmalarını yürütmek, teknik destek vermek,
 13. Belediyenin tanınırlığını destekleyecek bilişim tabanlı yerel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,
 14. Belediyenin internet hizmetlerini yürütmek, web sayfaları ile mobil uygulamaların tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak veya yaptırmak; web uygulama ile mobil uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit etmek, gerektiğinde temin ederek hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
 15. Mersin Büyükşehir Belediyesi telefon, telsiz, internet haberleşme hizmetlerini yürütmek.
 16. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185