Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Projeler Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Projeler Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Osman DÖNDER
 • Telefon0324 533 1614
 • E-Posta
 • Adres

Görevleri

Projeler Şube Müdürlüğü Görevleri

 1.  Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yerlerde; cadde, yol, yaya alt/üst geçitleri, köprü, menfez, sanat yapıları ve katlı kavşaklara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
 2. Tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan her türlü sulama tesislerinin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
 3.   Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4.  Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarınca görev alanına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurum görüşü vermek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kurum görüşü istemek,
 6.   Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, envanter, brifing ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
 7.   Daire başkanlığından gelen evrakları ilgili şefliklere zamanında havale ederek, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153